Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Tin mới - Tin đọc nhiều
Tin mới
Tin nổi bật
Tin mới
Để thực hiện việc cung ứng các dịch vụ bưu chính công ích và các dịch vụ hành chính công đến người dân trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo tại Công văn số 4529/UBND-DL ngày 09/9/2013 của Ủy ban nhân dân...
Ngày 11  tháng  6  năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND tổ chức triển khai rà soát, lập danh mục đề xuất văn bản quy phạm pháp luật cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ...
Hộ gia đình ông Hạt được giao 200 m2 vào năm 1992. Tuy việc giao đất không đúng thẩm quyền nhưng ông Hạt vẫn nộp tiền để được sử dụng đất. Ông Hạt cho biết thửa đất đó của ông chưa được cấp Giấy chứng...
Ông Xê có 300 m2 đất có xây dựng nhà trên thửa đất đó. Khi Nhà nước thu hồi 200 m2 đất thì ông Xê sẽ được bồi thường thiệt hại về nhà gắn liền với đất. Ông Xê cho biết, phần căn nhà còn lại gắn với...
Để mở rộng đường NT, Nhà nước thực hiện thu hồi đất 200 m2 của hộ gia đình ông Khánh. Ông Khánh đã xây dựng căn nhà hai tầng trên thửa đất đó nên muốn biết việc bồi thường thiệt hại về nhà gắn liền...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.944.647
Lượt truy cập hiện tại 96
Ngày 20 tháng 5 năm 2014, Bộ Tư pháp đã ban hành thông tư số 15/2014/TT-BTP hướng dẫn tìm gia đình thay thế ở nước ngoài cho trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em từ 5 tuổi trở lên, hai trẻ em trở lên là anh chị em ruột cần tìm gia đình...

Ngày 23 tháng 5 năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2014/NĐ-CP  quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2014.

Ngày 13 tháng 05 năm 2014, Bộ giao thông vận tải đã ban hành thông tư số 16/2014/TT-BGTVT  quy định về điều kiện đối với xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông đường bộ. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01...
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất tại các phường: Phú...
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện...
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành...
Ngày 11  tháng  6  năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND tổ chức triển khai rà soát, lập danh mục đề xuất văn bản quy phạm pháp luật cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến...
Nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở, Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở, Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế...
Ngày 13 tháng 3 năm 2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp và các văn bản luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.